Wat is LPG?

LPG (autogas) is een restproduct dat wordt gewonnen bij de raffinage van olie en de winning van aardgas. LPG is een fossiele brandstof en heeft een schonere verbranding dan benzine of diesel, wat leidt tot 15 procent minder CO2 uitstoot.

Het verbruik van een auto op LPG ligt 10 tot 20 procent hoger dan een auto op benzine en de wegenbelasting gaat gemiddeld zo’n € 20,00 per maand omhoog, afhankelijk van het gewicht van de auto. Echter, door de veel lagere literprijs van LPG is het al voordeliger om op LPG te rijden als je 4 jaar lang gemiddeld ongeveer 12.000 km per jaar rijdt. Dit is natuurlijk afhankelijk van het verbruik van je auto: hoe hoger het verbruik des te sneller word LPG rijden interessant. Via Omslagpuntberekening.nl kun je het voordeel voor jouw auto berekenen.

Rijden op LPG is dus beter voor het milieu en je portemonnee!